جزییات میزان افزایش حقوق اعضای هییت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد

جزییات میزان افزایش حقوق اعضای هییت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد

معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه آزاد اسلامی، جزییات میزان افزایش حقوق اعضای هییت علمی و کارکنان دانشگاه را تشریح کرد.

به گزارش گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری وایکو، داریوش جاوید معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه پنجاه و سومین جلسه هیات امنای مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی صبح امروز برگزار شد، گفت: از رهنمودهای دکتر طهرانچی و همه اعضای هیات امنای مرکزی که  دستورالعمل افزایش حقوق و دستمزد کارکنان و اعضای هیات علمی  دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1403 را مورد تصویب قرار دادند،  تقدیر و تشکر می کنم.

جزییات افزایش حقوق و دستمزد کارکنان

وی با تاکید بر اینکه افزایش حقوق در سال 1403 برای کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی در دو بخش اعمال خواهد شد، اظهار کرد: بخش اول از 1403/1/1 و بخش دیگر از 1403/6/1  افزایش پیدا خواهد کرد. در بخش اول مبلغ کمک هزینه خانوار سال گذشته (1402) معادل یک میلیون و 100 هزار تومان بود که این عدد امسال به یک میلیون و 400 هزار تومان افزایش پیدا کرده است. یعنی معادل 28 درصد افزایش داشتیم.

جاوید ادامه داد: حق مسکن کارکنان در سال گذشته 900 هزار تومان بود که امسال به یک میلیون و 170 هزار تومان رسید. یعنی در این بخش ما شاهد افزایش 30 درصدی خواهیم بود. همچنین حق تاهل برای کارکنان از رقم یک میلیون تومان (در سال 1402) به رقم یک میلیون و 400 هزار تومان (در سال 1403)  و حق اولاد از عدد 480 هزار تومان در سال گذشته به 860 هزار تومان در سال جاری افزایش پیدا کرده است. به عبارتی حق تاهل 40 درصد و حق اولاد 79 درصد افزایش پیدا کرده است. 

 

جزییات میزان افزایش حقوق اعضای هییت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد

معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد: حق تاهل برای کارکنانی که بیش از دو فرزند دارند، از یک میلیون و 400 هزار تومان به یک میلیون و 800 هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد. همچنین حق اولاد برای کارکنانی که بیش از دو فرزند دارند، برای فرزند سوم و بالاتر از عدد 860 هزار تومان به عدد یک میلیون و 100 هزار تومان اضافه خواهد شد.

وی در خصوص میزان افزایش اضافه کار کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: اضافه کار کارکنان براساس مصوبه هیات امنای مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی مطابق فرمول سال گذشته تنها با یک تفاوت محاسبه خواهد شد که شامل جمع حقوق مبنا، حق سنوات، فوق العاده شغل و 25 درصد حق سرپرستی یا حق مسیولیت است که بر عدد 120 تقسیم خواهد شد. در واقع مبنای محاسبه اضافه کار تا 60 ساعت با مخرج 120 و بالای 60 ساعت همانند روش محاسبه سال قبل اعمال خواهد شد. اضافه کار در دانشگاه آزاد اسلامی براساس این مصوبه حداقل 40 هزار تومان و حداکثر 80 هزار تومان خواهد بود. 

جزییات میزان افزایش حقوق اعضای هییت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد

جاوید به افزایش میزان ایاب و ذهاب کارکنان اشاره و تصریح کرد: میزان افزایش مبلغ ایاب و ذهاب کارکنان براساس الگوی چهار منطقه ای که سال گذشته در شیوه نامه حقوق و دستمزد ابلاغ شد، محاسبه می شود. در آیتم ایاب و ذهاب که شامل رتبه بندی یک تا چهار است، 20 درصد افزایش خواهیم داشت. مبلغ ایاب و ذهاب رتبه اول از 600 هزار تومان در سال 1402 به 720 هزار تومان در سال 1403، مبلغ ایاب و ذهاب رتبه دوم از 540 هزار تومان در سال گذشته به 648 هزار تومان، مبلغ ایاب و ذهاب رتبه سوم از 470 هزار تومان در سال 1402 به 564 هزار تومان در سال 1403 و مبلغ ایاب و ذهاب رتبه چهارم از 400 هزار تومان در سال گذشته به 480 هزار تومان در سال جاری افزایش پیدا خواهد کرد. 

جزییات میزان افزایش حقوق اعضای هییت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد

معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: حق سرپرستی معادل 20 درصد و سایر اقلام حکمی به استثناء اقلام  فوق 22 درصد درسال 1403 نسبت به سال 1402 افزایش یافته است.

وی تاکید کرد: افزایش حقوق و دستمزد از 1403/1/1 اعمال و حقوق خردادماه مطابق با  احکام جدید پرداخت خواهد شد. میانگین افزایش حقوق برای کارکنانی که مسیولیت اجرایی ندارند، حدود 29 درصد خواهد بود.

جاوید در ادامه توضیحات خود با بیان اینکه براساس مصوبه هیات امنای مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی از 1403/6/1 سه آیتم دیگر به افزایش حقوق کارکنان اضافه خواهد شد، افزود: 5 درصد به حق تخصص و 5 درصد به حق جذب کارکنان اضافه خواهد شد. میانگین ضریب افزایش هر کدام از این آیتم ها حدود 230 هزار تومان خواهد بود. همچنین از این تاریخ اثربخشی کارکنان براساس عملکرد واحد دانشگاهی تعلق خواهد گرفت و کمک هزینه غیرنقدی در قالب شارژ کارتهای غیرنقدی از جمله حکمت کارت دو ماهی یکبار به مبلغ 10 میلیون ریال انجام خواهد شد.

معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه آزاد اسلامی اظهار کرد: افزایش 5 درصدی حق تخصص و حق جذب، اضافه شدن اثربخشی به عنوان یکی از اقلام حقوقی در احکام کارکنان و شارژ غیرنقدی کارتهای حکمت کار و سایر کارتها که از اول شهریورماه اعمال خواهد شد، در کنار 28 درصدی که از اول فروردین ماه اضافه خواهد شد، میانگین افزایش حقوق کارکنان را به 33 تا 34 درصد خواهد رساند. 

جزییات افزایش حقوق و دستمزد اعضای هیات علمی

 جاوید همچنین در ادامه به تشریح جزییات افزایش حقوق و دستمزد اعضای هیات علمی پرداخت و گفت: میزان افزایش کمک هزینه خانوار، حق مسکن، حق تاهل، حق اولاد و حق سرپرستی اعضای هیات علمی دقیقاً همانند کارکنان خواهد بود. این افزایش ها از 1403/1/1 بر روی اقلام حکمی اعضای هیات علمی اجرا خواهد شد. در واقع حدود 25 تا 26 درصد افزایش حقوق موثر شامل اعضای هیات علمی که پست اجرایی ندارند، می شود.  

وی از اضافه شدن سه آیتم به احکام اعضای هیات علمی از تاریخ 1403/6/1 براساس مصوبه هیات امنای مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد و گفت: براین اساس مقرر شد پایه سنوات اعضای هیات علمی که در دو سال گذشته برای اولین بار در دانشگاه آزاد اسلامی اصلاح شد، امسال با روند رو به رشد بهتری مواجه شود. در سالهای گذشته بین 10 تا 15 درصد حقوق مبنا را به عنوان پایه سنواتی در نظر می گرفتیم، اما امسال قرار است 2 درصد به آن 10 الی 15 درصد اضافه شود که تاثیر آن بر روی اقلام حکمی اعضای هیات علمی رقمی معادل 2 درصد خواهد بود.

جزییات میزان افزایش حقوق اعضای هییت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد

دکتر جاوید ادامه داد: حق سرآمد علمی از تاریخ 1403/6/1  از مبلغ 7 میلیون ریال به مبلغ 9 میلیون افزایش پیدا خواهد کرد. همچنین براساس مصوبه هیات امنای مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی مقرر شد به تمامی اعضای هیات علمی در صورت کسب پایه سالانه معادل 900 هزار تومان سرآمد علمی تعلق بگیرد. 

جزییات میزان افزایش حقوق اعضای هییت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد

معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه آزاد اسلامی گفت: همچنین قرار است حکمت کارت اعضای هیات علمی همانند کارکنان از 1403/6/1 هر دو ماه یکبار به مبلغ 10 میلیون ریال شارژ شود. 

وی اظهار کرد: حقوق اعضای هیات علمی از 1403/1/1، بین 25 تا 26 درصد و از تاریخ 1403/6/1 بین 5 تا 6 درصد و در مجموع بین 31 تا 33 درصد افزایش خواهد داشت.

آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "جزییات میزان افزایش حقوق اعضای هییت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد" هستید؟ با کلیک بر روی استان ها، آیا به دنبال موضوعات مشابهی هستید؟ برای کشف محتواهای بیشتر، از منوی جستجو استفاده کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "جزییات میزان افزایش حقوق اعضای هییت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد"، کلیک کنید.